ติดตั้งเครื่องวัดแก๊สเพื่อความปลอดภัย

ติดตั้งเครื่องวัดแก๊สเพื่อความปลอดภัย

โรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตและกระบวนการทางวิทยาศาตร์ที่ใช้ทั้งสารและเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่าง จึงเป็นสถานที่ที่เกิดอันตรายได้ง่ายด้วยความเสี่ยงจากการทำงานที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้น โดยเฉพาะสารที่ยากต่อการระวังอย่างแก๊ส ซึ่งมักมีรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ยากต่อการมองเห็น และยังเกิดอันตรายได้หลายอย่าง การติดตั้ง เครื่องวัดแก๊ส จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยตรวจจับแก๊สและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

เครื่องวัดแก๊สมีความจำเป็นอย่างไร อันดับแรกคือเครื่องวัดแก๊สจะช่วยเตือนเมื่อปริมาณของแก๊สเริ่มมากขึ้น และถูกประเมินว่าอาจถึงภาวะเสี่ยงได้ เนื่องจากแก๊สเป็นอันตรายต่อร่างกาย มนุษย์สามารถรับแก๊สได้ในระยะเวลาไม่นานและไม่ควรให้เกิดการสะสมแก๊สในร่างกาย ทั้งผลต่อการทำลายเนื้อเยื่อต่างๆ ภายใน ทำให้ทางเดินหายใจติดขัด และยังอาจส่งผลต่อระบบประสาทและสมองด้วย การใช้เครื่องวัดแก๊สจึงช่วยตรวจสอบปริมาณของแก๊สให้อยู่ในระดับที่ร่างกายสามารถรับได้ และตรวจสอบไม่ให้ใช้เวลาอยู่กับแก๊สที่อันตรายนั้นมากเกินขอบเขต

นอกจากการป้องกันร่างกายของผู้ปฏิบัติงานแล้ว เครื่องวัดแก๊สยังช่วยให้ป้องกันการรั่วไหลของแก๊สได้อีกด้วย เพราะเมื่อตรวจสอบปริมาณของแก๊สที่สะสมจนเกินระดับปลอดภัย อาจวิเคราะห์ค่าออกมาได้ผลลัพธ์ว่าแก๊สเกิดการรั่วไหลจนสะสมในพื้นที่นั้น เครื่องวัดแก๊สจึงช่วยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานได้ เพราะหากเกิดการสะสมของแก๊สมากเกินไปแล้ว สารบางอย่างมีคุณสมบัติง่ายต่อการติดไฟ การเกิดการสะสมของแก๊สที่เป็นสารไวต่อการติดไฟจะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้ ซึ่งเพลิงไหม้ก็จะนำมาซึ่งความสูญเสียอันใหญ่หลวง การใช้เครื่องวัดแก๊สที่ตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สจากการที่แก๊สมีปริมาณมากเกินไปจึงช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี่ได้

หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเครื่องวัดแก๊สกับเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วต่างกันอย่างไร เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจะเน้นที่การตรวจสอบเมื่อแก๊สรั่วไหล หรือเพื่อค้นหาต้นตอของการรั่วไหลของแก๊ส แต่เครื่องวัดแก๊สมีจุดประสงค์หลักที่การวัดปริมาณของแก๊ส ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อความปลอดภัยและเพื่อการทำงานในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แก๊ส นอกจากนี้ แก๊สแต่ละอย่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การใช้เครื่องวัดแก๊สในการทำงานและการรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้แยกชนิดของแก๊สได้มากกว่า เครื่องวัดแก๊สจึงมีประโยชน์หลายด้าน และจำเป็นต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมในหลายส่วน

Adrian Stone

Read also x