Tag: การรักสุขภาพ

Tag: การรักสุขภาพ

ดูแลสุขภาพทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้น

ดูแลสุขภาพทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เริ่มต้น

             การรักสุขภาพ  หมายถึงการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  เป็นการดูแลแบบองค์รวม ไม่ได้ดูแลเพียงแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น  เราจึงต้องดูแลตัวเองในทุกๆเรื่องและทุกๆมิติของชีวิต  แต่สิ่งที่สำคัญคือ  ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะ ดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวขาดความต่อเนื่องนั่นเอง  และโดยส่วนใหญ่ เมื่อถึงครั้งที่ต้องทำงานหนัก เราก็มักจะลืมสุขภาพตัวเองไปโดยทันที  พฤติกรรมการทำร้ายสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เริ่มต้นอีกครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจนลืมรับประทานอาหาร  การทำงานจนลืมนอนลืมวันลืมคืนหรือแม้กระทั่งการไม่ยอมเจียดเวลาไปออกกำลังกาย  เพราะกว่าที่จะเสร็จสิ้นกิจวัตรประจำวันเราก็เหนื่อยแทบหมดแรงแล้ว  ดังนั้นการที่เราจะกลายเป็นคนรักสุขภาพโดยอัตโนมัติแบบที่เรียกว่าไม่สามารถมีอะไรมาแย่งซีนความเป็นคน สุขภาพของเราไปได้  เราจึงจำเป็นต้องสร้างลักษณะนิสัยของเราให้กลายเป็นคนคนนั้นโดยวิธีการง่ายๆคือ เริ่มต้นจากการเข้านอนเวลา 4 ทุ่ม มันอาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะบางคน ในช่วงเวลานี้…