ทำความเข้าใจการสร้างบ้านด้วยตัวเอง กับจ้างบริษัทสร้างบ้าน ต่างกันยังไง

ทำความเข้าใจการสร้างบ้านด้วยตัวเอง กับจ้างบริษัทสร้างบ้าน ต่างกันยังไง

ขั้นตอนการสร้างบ้านนั้นจะแบ่งออกเป็นสองแบบหลักๆ ก็คือ การสร้างบ้านด้วยตัวเอง กับการสร้างบ้านจากบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งทั้งสองแบบนี้จะมีข้อแตกต่างกันพอสมควร และมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เป็นเรื่องที่ผู้สร้างบ้านต้องรู้ล่วงหน้า จะได้เลือกวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุด เพราะหากเลือกผิดแล้ว ควรเสียหายต่างๆ ก็อาจะเกิดขึ้นได้

ฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างบ้านระหว่างจ้าง บริษัทสร้างบ้าน กับการสร้างบ้านด้วยตัวเอง แตกต่างกันอย่างไร

สร้างบ้านด้วยตัวเอง

เราต้องไปหาผู้รับเหมาด้วยตัวเอง ติดต่อเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการสร้างบ้าน ซึ่งราคาของผู้รับเหมาทั่วไปก็จะถูกลงมาหน่อย และถ้าผู้จ้างไม่ได้มีวามรู้เกี่ยวกับการเลือกผู้รับเหมาที่ดี ความเสี่ยงในการสร้างบ้านก็จะเกิดขึ้นได้ เช่นการโดนทางผู้รับเหมาโกง โดนเอาเปรียบ

แต่ถ้าตัวเรามีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านที่ดีพอ ก็จะช่วยให้ประหยัดงบสร้างบ้านได้มาก เช่น การเลือกวัสดุสำหรับสร้างบ้าน ถ้าคุณซื้อด้วยตัวเองได้ และรู้ว่าวัสดุแบบไหนที่เหมาะสม ก็จะดีกว่าการให้ผู้รับเหมาซื้อ

สำหรับความเสี่ยงของการสร้างบ้าด้วยตัวเองก็คือ มักจะไม่มีการทำสัญญาที่ครอบคลุมพอ ฉะนั้นเวลาที่เกิดการโกงขึ้น เราก็จะเอาผิดอะไรไม่ได้เลย อีกอย่างการสร้างบ้านกับผู้รับเหมามักไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ทำให้งานเกิดความล่าช้า ส่งงานไม่ทันกำหนด บางทีก็ทิ้งงานไปเฉยๆ ก็มี

สร้างบ้านด้วยบริษัทสร้างบ้าน

การสร้างบ้านกับทาง บริษัทสร้างบ้าน จะเป็นการสร้างบ้านกับมืออาชีพ คือบริษัทจะรับงานเกี่ยวกับการสร้างบ้านโดนตรงอยู่แล้ว ซึ่งในบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ที่ครบถ้วนกว่าตามหลักของการสร้างบ้าน ตั้งแต่สถาปนิกในการออกแบบ วิศวกรในการควบคุมการสร้างบ้าน ข้อดีก็คือบ้านที่คุณต้องการจะออกมามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามลักษณะบ้านที่ดีแน่นอน

และการสร้างบ้านก็ทางบริษัท ก็จะมีแบบแผนการทำงานที่ชัดเจน ว่าแต่ละช่วงมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร กำหนดการส่งงานวันไหน และจะไม่มีการส่งงานล่าช้า หรือทิ้งงานเป็นอันขาด

ที่ดีกว่านั้นก็คือ ทางบริษัทจะทำสัญญาก่อนเริ่มสร้างจริงทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นสัญญาที่ไว้ใจได้มากกว่า และรายละเอียดในการจ่ายเงิน การทำงาน ก็จะมีครบถ้วนให้ผู้จ้างได้เช็ค

และวัสดุที่ทางบริษัทเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง บ้านที่คุณได้จึงมาตรฐานตามที่กำหนดแน่นอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีวิศวกรควบคุมอย่างใกล้ชิดเสมอ  ว่างานที่ทำเกิดความผิดพลาดหรือมีปัญหาอะไรหรือไม่ ช่วยให้ขั้นตอนมีคุณภาพมากขึ้น ข้อดีของการเช็คอย่างละเอียดแบบนี้ก็คือ จะไม่ทำให้เกิดปัญหาหลังจากที่เสร็จงานไปแล้ว เช่นปัญหาบ้านทรุด บ้านร้าว เป็นต้น

ตอนเราทุกท่านก็คงรู้แล้วว่าควรจะเลือกสร้างบ้านแบบไหนดีระหว่างจ้าง บริษัทสร้างบ้าน หรือจ้างผู้รับเหมาทั่วไป และถ้าหากคุณไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านโดยตรง อยากจะให้บ้านออกมาสวยงามเหมือนที่ฝันไว้ ก็ควรเลือกเป็นการสร้างกับทางบริษัทที่รับสร้างบ้านเลยจะดีที่สุด ไม่ต้องมากังวลทีหลังด้วย

Adrian Stone

Related Posts

Read also x